دکتر بهزاد نعمتی‌هنر، متخصص جراحی های عمومی، سرطان های گوارشی و فلوشیپ لاپاراسکوپیک است.
از مهمترین خدمات موفقیت‌آمیز دکتر می‌توان به عمل چاقی، اسلیو و بای پس معده اشاره کرد.
دکتر بهزاد نعمتی‌هنر در حال حاضر در دو بیمارستان «امام حسین» و «کسری» در تهران مشغول به فعالیت هستند؛ همچنین با درجه استادیاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس می‌کنند.

شماره نظام پزشکی: 91565
اکثر عمل‌های جراحی دستگاه گوارش با استفاده از تکنیک کم تهاجمی لاپاراسکوپی انجام می‌شود. بیماران می‌توانند پیش از هر تصمیمی از دکتر نعمتی مشاوره بگیرند و با آگاهی از وضعیت و شرایط جراحی با لاپاراسکوپی آشنا و درست‌ترین تصمیم را بگیرند.

خدمات دکتر بهزاد نعمتی‌هنر

 • فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی
 • بورد تخصصی جراحی عمومی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جراحی‌های گوارشی (کیسه صفرا، معده و روده‌ها)
 • جراحی سرطان‌ها، تیروئید، پستان و جراحی‌های چاقی

مدارج علمی دکتر بهزاد نعمتی هنر

 • سال ۱۳۷۴ ورود به دانشکده پزشکی شیراز
 • سال ۱۳۸۱ دکترای حرفه‌ای از دانشکده پزشکی شیراز
 • سال ۱۳۸۷ دکترای تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سال ۱۳۸۷ رتبه دوم کشوری گواهینامه
 • سال ۱۳۸۷ رتبه هفتم دانشنامه تخصصی جراحی عمومی
 • سال ۱۳۹۶ فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپیک و چاقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت‌ های شغلی دکتر بهزاد نعمتی هنر

 • سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ عضویت در هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • از سال ۱۳۹۰ عضویت در هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • از سال ۱۳۹۰ عضویت در هیات ممتحنه امتحان جامع پیش کارورزی
 • از سال ۱۳۹۰ پرسپتور گروه جراحی بیمارستان امام حسین (ع) در طرح رفورم آموزش پزشکی

برگزاری کارگاه‌ها و کنگره‌ها

کارگاه تعیین GCS جهت پرسنل درمان – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (عج)

مقالات انگلیسی منتشر شده در مجلات داخلی:

– 8002 Rare presentation of pancreatic schwannoma; journal of medical case reports,2018
– 2012 liver hydatid cyst and acute cholangitis, a case report;global journal of science , issue 3, 2012
– 2013 Age –specific incidence rate change at breast cancer and itsdifferent histopathologic subtypes in Iran and Western countries;Pak J Med Sci2013 Vol. 29 No. 63
– 2013 Comparison of Age-specific and Age-standard Female Breast Cancer in Iran and Western Countries;J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(6)558-561, 2013
– 2013 Comparing the efficacy of preoperative magnetic resonancecholangiopancreatography with intra-operative cholangiography in patients suspicious to biliary stones;. Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench.
– 2014 A rare case report of post cesarean uterine incisional necrosis coexistant with Ogilvie syndrome; Indian Journal of Fundamental and AppliedLife Sciences ISSN: 2231–6345, 2014
– 2016 Pouch Salvage Surgery for Treatment of Colitis and Familial Adenomatous Polyposis:Report of Five Cases;Ann Colorectal Res. 2016 December; 4(4):e34169.مقالات انگلیسی منتشر شده در مجلات داخلی
– 2008 Heart trauma , endovascular journal 2008 , 2 (1) , 31
– 2008 Solid pseudopapillary tumor of pancreas:presentation and management,Shiraz e-medical journal 2008, vol 9,no.3 ,pp149 -157
– 2010 Crude and Age-Specific Incidence Rate Patterns for Histopathologic Subtypes of Ovarian Cancer in Iran. Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 3, May 2010
– 2014 Comparison of Age-Standard Incidence Rate Trends of Gynecologic and Breast Cancer in Iran and Other Countries. Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.10, Oct 2014, pp.1372-1379
– 2014 Thirteen–week ovarian pregnancy following in vitro fertilization for primary infertility treatment: a case report, iranain journal of reproductive medicine vol.12 no.11. pp:779-784, November 2014
4
– 2016 Local Adjuvant Dexmedetomidine Effect on the Dose of Sedation During Awake Endotracheal Intubation, Journal of Police Medicine, Summer 2016; Vol. 5, No. 2: 97-102
– 2016 The Efficacy of Local Dexmedetomidine during Fiberoptic Nasotracheal Intubation; a Randomized Clinical Trial
– 2016 Liver hydatid cyst and acute cholangitis. Global Journal Of Science, Issue3,Vol1,No22- 2017Developing Cervical Hematoma Following Jaw Thrust Maneuver Triggered Diagnosis of Neurofibromatosis: A Case Report and Brief Literature Review, Anesth Pain Med. Inpress(Inpress):e41941, 2017 January 14.
– 2018 Evaluating the positive predictive value of Alkaine phosphatase in diagnosticperitoneal lavage(DPL) for the need of further surgery in patients with torso traumas, Trauma Mon, 2018

مقالات منتشر شده فارسی در مجلات داخلی

سال ۱۳۹۶ : پارگی های کولورکتال به دنبال تنقیه با آب شهری٬ مجله دانشکده علوم پزشکی ارتش٬ سال پنجم٬ شماره ۳ ٬ پاییز ۸۶

سال ۱۳۹۳ : مقایسه روش بی دردی تزریق تک دوز بوبیواکایین و فنتانیل داخل صفاقی با تزریق تک دوز اپیدورال سینه ای بر طول مدت بی دردی بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک٬ انجمن انستزی ایران٬ سال ۳۶ ٬ شماره ۸۶ ٬ دوره دوم٬ ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳ : بررسی تاثیر پماد حاوی روغن کنجد٬ عسل و کافور (کیمیا) بر زخم های فشاری در بیماران دیابتی.
پژوهش در پزشکی٬ دوره ۳۸ ٬ شماره ۳ ٬ پاییز ۱۳۹۳

مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی

– 9111Management of heart trauma in general trauma service , presented in annual clinical meeting of britishtrauma society , 2009 UK

پایان نامه ها

سال ۱۳۹۲ : بررسی مقایسه ای نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموزهای کلون و رکتوم – ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲ : مقایسه نتایج آغاز تغذیه زودرس دهانی با روش مرسوم شروع تغذیه پس از جراحی های واجد آناستوموز روده باریک در بیماران بخش جراحی بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲ : بررسی پیامدهای درمان غیر جراحی ترومای غیر نافذ کبد و طحال در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳ : بررسی ارزش آلکالین فسفاتاز در لاواژ تشخیصی پرتوئن در پیش بینی نیاز به جراحی در بیماران دچار ترومایی ناحیه تنه در بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳ : بررسی مقایسه ای سه روش هموروئیدکتومی به روش جراحی میلگان مورگان٬ ساب موکوزال و استفاده از هارمونیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴ : بررسی عملکرد عضله اسفنکتر ناحیه آنال قبل و بعد از عمل جراحی اینترنال اسفتکتروتومی لترال در بیماران مبتلا به فیشر توسط مانومتری در مراجعین بیمارسنان امام حسین (ع) از سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ –

سال ۱۳۹۵ : بررسی نتایج آناستوموزهای کلون در بیماران بدون پرپ مکانیکال روده – ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵ : بررسی نتایج باریم انمای بیماران مبتلا به فتق کشاله ران با سن بالای ۴۰ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵ : بررسی میزان موفقیت٬ عوارض و رضایتمندی بیماران در روش کارگذاری کاتترهای دائم دیالیز تحت گاید سونوگرافی کالر داپلر در مقایسه با روش کور در بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۸ : بررسی تاریخچه قبلی (مدیکال و سرجیکال) بیماران کاندیدای جراحی کانسرهای گوارشی در بیمارستان امام حسین (ع) – ۱۳۹۸

کتاب ها

سال ۱۳۹۶ : درد و سرطان٬ راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها٬ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۶۳۱-۸ مهرماه ۹۶