آذر یگانه

پرولاپس رکتوم (rectal-prolapse) یا بیرون‌زدگی راست‌روده، یکی از مشکلاتی است که بر اثر عوامل مختلفی مثل فشار شکمی، برای افراد اتفاق میفتد. بیرون‌زدگی مقعد، هم در مردان و هم در زنان رخ می‌دهد و امروزه تبدیل به یک مشکل جدی شده است. اگرچه پرولاپس رکتوم خطرناک و