جراحی عمومی

پرولاپس رکتوم (rectal-prolapse) یا بیرون‌زدگی راست‌روده، یکی از مشکلاتی است که بر اثر عوامل مختلفی مثل فشار شکمی، برای افراد اتفاق میفتد. بیرون‌زدگی مقعد، هم در مردان و هم در زنان رخ می‌دهد و امروزه تبدیل به یک مشکل جدی شده است. اگرچه پرولاپس رکتوم خطرناک و
بیماری گوچر یا گوشه (Gaucher)، یک اختلال ارثی است که تجزیه لیپید را دچار مشکل کرده و موجب انباشت چربی در بافت و سلول‌های مختلف بدن می‌شود. این بیماری بر اثر کمبود آنزیم گلوکوسربروزیداز رخ می‌دهد که وظیفه آن تجزیه چربی یا لیپیدها است. اگر میزان این آنزیم در