سرطان‌های زنان

سرطان پستان یا سرطان سینه یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در میان بانوان است، این شکل از سرطان زنان را در هر شرایط سنی گرفتار می‌کند بنابراین توصیه می‌شود که چکاپ‌های مداوم صورت گیرد تا در صورت بروز علائم سرطان با تشخیص زودهنگام درمان موفق‌تری داشت. یکی
عمل جراحی لامپکتومی و ماستکتومی شیوه های درمانی و در واقع شیوه های مختلف جراحی سرطان سینه است. برای پیشگیری از عود مجدد سرطان اولویت اول برای بیمار جراحی است. هدف از این جراحی‌ها برداشتن کامل تومور به منظور منهدم سازی آن و یا پیشگیری از پخش شدن آن در سایر