دکتر نعمتی هنر

راه های ارتباطی با دکتر بهزاد نعمتی هنر

بیمارستان کسری:
میدان آرژانتین، ابتدای الوند

بیمارستان امام حسین:
میدان امام حسین، خیابان شهید مدنی

تلفن:
۰۲۱۸۸۷۷۴۴۴۴۰۹۳۹۱۶۷۷۹۷۹

ایمیل:
info [ @ ] drnematihonar [ . ] com