فیستول مقعدی

فیستول مقعدی چیست؟ فیستول مقعدی یک مجرای غیر طبیعی در زیر پوست است که مجرای مقعد در روده بزرگ را به سطح پوست باسن وصل می کند. اغلب فیستول های مقعدی در واکنش به آبسه و عفونی شدن یک غده در مقعد به وجود می آیند. انواع فیستول مقعدی در ادامه قصد داریم، به معرفی